شرکت الکترو دیانا
شرکت الکترو دیانا
   
 
  • ������ �� ���������� �������� ��������������

تست و کنترل کیفی تابلو ها :

 پس از اتمام کارهای مکانیکال و الکتریکال تابلو، نسبت به تست های روتین اقدام می گردد و چک لیست آنها تهیه و به واحد مهندسی ارجاع داده می شود .

 جهت تست و کنترل کیفی تابلوها پارامترهای مشروحه زیر به دقت بررسی میگردد :

-          بازرسی کلیه ابعاد و اندازه های

-          بازرسی و کنترل نهایی رنگ تابلو

-          بازرسی و کنترل اتصالات مکانیکی شامل بدنه و قطعات التریکی و سیستم باس بار

-          بازرسی و کنترل درج حفاظت ( IP ) تابلوها بر اساس سفارش

-          بازرسی وکنترل درحه کلاس عایقی لوازم الکتریکی

-          تست کنتاکتورها و رله ها و سایر المانها

-          تنظیم رله ها و بیمتالها و تایمرها مطابق با مشخصات فنی و نقشه ها

-          تطبیق مدارات با نقشه های اجرایی

-          تست مدارات و اینترلاک های الکتریکال و مکانیکال  

  •  
  • محصولات جدید :
  •