شرکت الکترو دیانا
شرکت الکترو دیانا
   
 
  • ���������� ������ ���������� ���� ������ ������������ ��������������

 

مراحل رنگ آمیزی به روش الکترواستاتیک :

اساس روش باندرایت به ترتیب بصورت اسپری مواد چربیگیری آب فسفاته آبوسیلر بشرح ذیل میباشد :

1-   مرحله چربیگیری قلیایی : که به صورت اسپری در وانهای مخصوص و با درجه حرارت 60 درجه سانتیگراد و به مدت 2 الی 3 دقیقه کاملا"سطح فلز از هر گونه چربی و آلودگی شسته وپاک می گردد .

2-      شستشو با آب ولرم که بصورت اسپری به قطعات پاشیده میشود و سطح قطعات را از وجود هر نوع مواد قلیایی پاک مینماید .

3-   فسفات روی : فسفات بصورت اسپری و حرارت 60 درجه سانتیگراد با زمان 2 الی 3 دقیقه  با ضخامتی حدود 7 میکرون انجام میگردد . پمپاژاین مواد روی فلز باعث ایجاد حفره های بسیار ریز برای چسبندگی بیشتر رنگ می گردد .

ساخت تابلوهای برق به لحاظ مباحث مکانیکال از حساسیت خاصی برخوردارند ،از جمله این حساسیتها رنگ آمیزی تابلوها است که در این شرکت به صورت پوشش رنگ الکترو استاتیک با ضخامت حداقل 80 میکرن صورت میگیرد. برای حصول اطمینان از چسبندگی رنگ و مقاومت آن در برابر مشخصات جوی محل نصب  پروسه ذیل صورت میگیرد :

1-   شستشو : برروی ورقهای روغنی با ضخامت 1.5 الی 2 میلیمتر ابتدا درحوضچه های شستشو با مواد پاک کننده، شستشوی اولیه صورت می گیرد .

2-   روغن گیری : پس از مرحله اول ورقها در حوضچه های روغن گیری غوطه ور و روغن گیری میگردند  که عاری از هرگونه مواد نامنطبق با چسبندگی رنگ شوند .

3-     در مرحله سوم ورق ها در حوضچه ای با مواد مخصوص فسفاته شده و پس از خشک کردن برای رنگ آمیزی آماده می شوند .

4-     ورق ها پس از شستشوی کامل به صورت پوشش رنگ الکترو استاتیک رنگ آمیزی شده ودر گوره به مدت مشخص پخته میگردند .

ضخامت پوشش رنگ تابلوها حداقل 80-120 میکرون می باشد که مطابق استاندارد در نظر گرفته شده است . 

 

  •  
  • محصولات جدید :
  •