شرکت الکترو دیانا
شرکت الکترو دیانا
   
 
  • ���������� ���������� ��������

مراحل اسکلت سازی :

در اینقسمت بدنه و اسکلت تابلوها طبق درخواست دراندازهای مختلف تولید میشود . ورق بکار رفته در تولید تابلوها معمولا"از جنس روغنی و گالوانیزه بوده که با ضخامت های مختلف ساخته می شوند . لازم به ذکر است که در ساخت تابلوهای ایستاده از پروفیل با ضخامت 2.5 میلیمتر میشود در این قسمت با استفاده از جوشهای CO2 و غیره اتصالات را برقرار می کنند. 

  •  
  • محصولات جدید :
  •