شرکت الکترو دیانا
شرکت الکترو دیانا
   
 
  • ���������� ������������ ���������� ����������

 

مراحل دریافت سفارش تولید :

پس از واصل شدن در خواست از طرف مشتری مدارک فنی مورد نیاز جهت تهیه پیشنهاد فنی و مالی بررسی و در صورت تکمیل بودن اطلاعات ارائه شده از طرف درخواست کننده واحد فروش نسبت به مطابقت موارد فنی در خواستی و موارد فنی قابل ارائه اقدام و در صورت حصول اطمینان نسبت به تهیه پیشنهاد فنی و مالی اقدام و به درخواست کننده ارائه می نماید .

در صورت تایید مشخصات فنی قابل ارائه توسط درخواست کننده مرحله دوم مهندسی که شامل طراحی نقشه های چیدمان ،تک خطی و شماتیک میباشدانجام و مدارک جهت تایید برای مشتری ارسال میگردد .

پس از تایید مشتری مدارک جهت ساخت و تولید به کارخانه ارجاع می گردد .

پساز ارائه مدارک ، مدیریت کارگاه ساخت مکانیکال نسبت به تولید فریم های درخواستی مطابق نقشه های ارائه شده اقدام و جهت رنگ آمیزی به کارگاه رنگ ارجاع می دهند . پرسه رنگ که یکی از مهم ترین مراحل ساخت تابلواست انجام می شود که به تفصیل راجع به آن صحبت خواهد شد . پس از رنگ آمیزی و تست رنگ ، تابلوها به واحد مونتاژ الکتریکال ارائه میگردد و در بخش مونتاژالکتریکال مطابق نقشه های ارائه شده از واحد مهندسی نسبت به مونتاژ اقدام می نمایند . 

در حین انجام کار و پس از اتمام آن واحد مهندسی به کلیه مراحل نظارت کامل داشته و در مراحل مختلف نسبت به انجام تست و بازدید اقدام می کند .

 

  •  
  • محصولات جدید :
  •